Kerk Onbevlekt Hart van Maria Koningin der Wereld

Parochiekerk van de parochie Zwaneven (Geloofskern Oud-Turnhout)

Steenweg op Mol 161

Weekendvieringen
– zondag om 10.15 uur

 

Kerkraad
– Bert Driesen – voorzitter
– Jules Loodts – secretaris
– Jos Matheeussen– penningmeester
– … – lid
– … – lid
– … – aangestelde van de bisschop