Kerk O. L. Vrouw Middelares

Parochiekerk van de parochie O. L. Vrouw Middelares (Geloofskern Turnhout – West)

de Merodelei 193

Weekdagvieringen
– dinsdag om 09.00 uur
– woensdag om 09.00 uur

Weekendvieringen
– zaterdag om 17.00 uur

Toegankelijk
– de weekkapel is dagelijks toegankelijk

Kerkraad
– René Sneyers – voorzitter
– Maria De Neve – secretaris
– Ludo Goossens – penningmeester
– Jozef Van Tichelen – lid
– Frans Daniëls – lid
– Jan Van Rompuy – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info