Kerk Heilig Hart

Parochiekerk van de parochie Heilig Hart (Geloofskern Turnhout – Centrum-Oost)

Kerkpkein

Weekdagvieringen
– maandag om 10.30 uur
– dinsdag om 10.30 uur
– donderdag om 10.30 uur
– vrijdag om 10.30 uur

Weekendvieringen
– zondag om 09.30 uur

Toegankelijk
– elke dag

Kerkraad
– Luc Raskin – voorzitter
– Luk Daeleman – secretaris
– Luc Allaerts – penningmeester
– Jos Grommen – lid
– … – lid
– Emmanuel Tomfiah – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info